Chrystus w malarstwie

dzieła wielkich mistrzów od wczesnego średniowiecza po współczesność. Dzieciństwo, nauczanie, pasja i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w obrazach.

Wizerunki Chrystusa

W malarstwie katakumbowym Chrystus wyobrażany był poprzez symbole: monogram z pierwszych liter Jego imienia po grecku – Kristos, ryba, Dobry Pasterz, baranek.
W sztuce wczesnochrześcijańskiej przedstawiany był jako młodzieniec bez zarostu, albo jako brodaty mężczyzna.
W Średniowieczu obowiązywał już tylko wizerunek brodatego mężczyzny z długimi włosami.
Wyróżnia się rozmaite typy wizerunków Chrystusa o symbolicznym charakterze. Jako dziecko na kolanach Maryi, Chrystus Nauczyciel trzymający Ewangelię, Chrystus Umęczony (Pieta), Chrystus Zwycięzca depczący węża lub smoka, Chrystus w Majestacie, w otoczeniu zwierząt apokaliptycznych.
Od XIV wieku Chrystus przestaje być tylko symbolem, zyskuje cechy ludzkie, przedstawiany jest np. w sposób liryczny, jako pełen człowieczeństwa czy idealnie piękny lub jak u malarzy niemieckich XV, XVI wieku z realizmem, niemalże okrutnym.
U Williama Blake’a promieniuje niezwykłą energią, z kolei u Delacroix, można się domyślać, że Chrystus jest „duchowym bratem jego romantycznych bohaterów”

Narodzenie i Dzieciństwo

W dwóch Ewangeliach jest opisane dzieciństwo Jezusa. Święty Mateusz opisuje poczęcie, narodziny, przybycie Mędrców, ucieczkę do Egiptu, rzeź niewiniątek oraz powrót Świętej Rodziny do Palestyny, zwraca szczególną uwagę na wypełnianie się proroctw Starego Testamentu. Święty Łukasz opisuje historię Elżbiety (krewnej Maryi) i Zachariasza, pisze o zwiastowaniu, narodzinach, zwiastowaniu pasterzom, obrzezaniu, ofiarowaniu Dzieciątka, oraz o znalezieniu Jezusa nauczającego w świątyni.

Nauczanie

Ten okres w życiu Chrystusa otwiera chrzest w Jordanie a kończy Ostatnia Wieczerza. Wszystkie Ewangelie piszą o chrzcie Jana – Mk 1,9-11; Mt 3,13-17; Łk 3,21-22; J 1,31-34. Przyjęcie chrztu od Jana manifestuje jedność z ludźmi i ustanawia sakrament, który zastępując obrzezanie, pieczętuje Nowe Przymierze. W tym okresie mieszczą się obrazy kuszenia Jezusa, sceny powoływania apostołów, cuda ale też wjazd do Jerozolimy czy wypędzenie przekupniów z świątyni.

Pasja

Pasja czyli historia męki Chrystusa, do której należą
wszystkie wydarzenia bezpośrednio lub pośrednio związane bądź prowadzące do Ukrzyżowania, centralnego wydarzenia Pasji. W sztuce wczesnego średniowiecza ustalono kolejność scen.
Pasja rozpoczynała się Wjazdem do Jerozolimy, obejmowała – Umycie nóg, Ostatnią Wieczerzę, Modlitwę w Ogrójcu, Pocałunek Judasza, Zaparcie się św. Piotra, Chrystusa przed Piłatem, Chrystusa przed Herodem, Biczowanie i Cierniem koronowanie, Niesienie krzyża, Ukrzyżowanie, Zdjęcie z krzyża i Złożenie do grobu.

Zmartwychwstały

Zmartwychwstanie, w malarstwie – przedstawienie Chrystusa powstającego z grobu. W okresie wczesnochrześcijańskim, przedstawiano w sposób symboliczny, jako np. Trzy Niewiasty u grobu. Później pojawił się Chrystus stojący przed grobem i trzymający chorągiew krzyżową. W XIII wieku widzimy już strażników. Zmartwychwstanie często umieszczano na tle pejzażu z widokiem Jerozolimy.