Chrystus w malarstwie

- dzieła wielkich mistrzów od wczesnego średniowiecza po współczesność. Dzieciństwo, nauczanie, pasja i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w obrazach.


W malarstwie katakumbowym Chrystus wyobrażany był poprzez symbole: monogram z pierwszych liter Jego imienia po grecku - Kristos, ryba, Dobry Pasterz, baranek.
W sztuce wczesnochrześcijańskiej przedstawiany był jako młodzieniec bez zarostu, albo jako brodaty mężczyzna.
W Średniowieczu obowiązywał już tylko wizerunek brodatego mężczyzny z długimi włosami. Wyróżnić można rozmaite typy wizerunków Chrystusa o symbolicznym charakterze. Jako dziecko na kolanach Maryi, Chrystus Nauczyciel trzymający Ewangelię, Chrystus Umęczony (Pieta), Chrystus Zwycięzca depczący węża lub smoka, Chrystus w Majestacie. w otoczeniu zwierząt apokaliptycznych.
Od XIV wieku Chrystus przestaje być tylko symbolem, zyskuje cechy ludzkie, przedstawiany jest np. w sposób liryczny, jako pełen człowieczeństwa czy idealnie piękny lub jak u malarzy niemieckich XV, XVI wieku z realizmem, niemalże okrutnym.
U Williama Blake'a promieniuje niezwykłą energią, z kolei u Delacroix, można się domyślać, że Chrystus jest "duchowym bratem jego romantycznych bohaterów"


 

Zmartwychwstanie Chrystusa

en. The Resurrection, Powstał: ok.1596/1610, Technika: olej / płótno, Wymiary: 273 x 127 cm, Znajduje się: Museo del Prado, Madryt Całkowicie osobista wizja Zmartwychwstania El Greco. Zmartwychwstały Chrystus jak płomień wznosi się ku górze, jakby popycha ciała w różnych kierunkach.

Zdjęcie z krzyża

'Zdjęcie z krzyża' (1634) Rembrandta Harmenszoon van Rijna jest jednym z wielu jego obrazów o tematyce religijnej. Obecnie znajduje się w Ermitażu w Petersburgu. Intrygujący stylistycznie z powodu unikalnej kompozycji figuralnej i efektów świetlnych. Każda osoba na obrazie, a jest…

Pokłon pasterzy

Scenia pokłonu pastuszków jest pomyślana jako odpowiednik Adoracji Trzech Króli Jusepe de Ribery. Kompozycja, technika światłocienia i typy figur sugerują znajomość pracy Ribery. Obraz został nabyty przez króla Carlosa III w 1764 roku od irlandzkiego kupca Florencio Kelly i jest…

Zdjęcie z krzyża

Motyw zdjęcia z krzyża, opisany w Ewangeliach - Mt 27,57 - 60 Mk 15,42 - 47 Łk 23,50 - 54 J 19,38 - 40, wielokorotnie był przedstawiany przez Rubensa. Ten obraz powstał na bazie dzieła z antwerpskiego ołtarza katedry Najświętszej Marii…