Dürer Albrecht

Dürer żył w latach 1471-1528 – niemiecki malarz, rysownik i rytownik, teoretyk sztuki, uważany za najwybitniejszego przedstawiciela sztuki renesansu w Europie Północnej. Uczył się w pracowni ojca, który był złotnikiem, oraz malarza Michaela Wolgemuta. Wpływ na jego rozwój miał fakt, że jego ojcem chrzestnym był drukarz Anton Koberger. Dla kształtowania się jego twórczości i pojmowania roli artysty zasadnicze znaczenie miały dwie podróże do Włoch. Studiował perspektywę i proporcje ciała ludzkiego. Jego ryciny miały przełomowe znaczenie dla grafiki europejskiej i odegrały doniosła rolę w dziejach renesansu .