Altdorfer Albrecht

Albrecht Altdorfer (ok. 1480–12 lutego 1538) był niemieckim malarzem, rytownikiem i architektem renesansu, działającym w Ratyzbonie w Bawarii. Wraz z Lucasem Cranachem Starszym i Wolfem Huberem uważany jest za głównego przedstawiciela szkoły naddunajskiej, stawiającego tematy biblijne i historyczne na tle krajobrazu o wyrazistych kolorach. Jest niezwykły jako jeden z pierwszych artystów, którzy zainteresowali się krajobrazem jako niezależnym podmiotem.