Chrystus i Samarytanka

O artyście: Juan de Flandes

Przesłaniem tej sceny jest fakt, że misja Chrystusa obejmuje także pogan. Najczęściej Chrystus jest przedstawiany jako siedzący na ocembrowaniu studni ze stojącą przed Nim Samarytanką. Obraz Juana de Flandesa (John of Flanders) powstał między rokiem 1496 a 1504.

Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. 10 Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić” – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej»311 Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? 12 Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?» 13 W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. 14 Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu». Jan 4,7-14

Flandes - obraz - Chrystus i samarytanka
Flandes – Chrystus i Samarytanka
Data powstania: 1496
Okres: Renesans
Technika: olej / deska
Wymiary: 24cm x 17cm,
Znajduje się: Louvre Museum, Paryż, Francja
Link: Zobacz w muzeum
Opracowane na podstawie:
zdjęcie za pl.wikipedia.org