Chrystus na Morzu Galilejskim

O artyście: Delacroix Eugène

Jezus śpi pośród szalejącej burzy, podczas gdy Jego uczniowie, wystraszeni, błagają Go o ratunek. Efekt dramatyczny został osiągnięty poprzez skontrastowanie ruchu rozszalałych żywiołów z jaśniejącą, nieruchomą postacią Chrystusa. Do tego tematu Delacroix powracał wielokrotnie.

Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»” (Mt 8,23-27).

Delacroix - Chrystys na morzu galilejskim
Delacroix – Chrystus na Morzu Galilejskim,
en. Christ on the Sea of Galilee
Data powstania: 1854
Okres: Romantyzm
Technika: olej / płótno
Wymiary: 59.8 cm x 73.3 cm
Znajduje się: Walters Art Museum, Baltimore, USA
Opracowane na podstawie: