Juan de Flandes

Był malarzem flamandzkim działającym w Hiszpanii od 1496 do 1519 roku. Jego prawdziwe nazwisko nie jest znane, chociaż napis Juan Astrat na odwrocie jednego z dzieł sugeruje takie imię jak „Jan van der Straat”. Zaproponowano także Jana Sallaerta, który został mistrzem w Gandawie w 1480 roku. Pracował we wczesnym stylu niderlandzkim.