Narodzenie - Campin

Narodzenie

Pisma apokryficzne wzbogaciły przekaz Ewangelii o motywy, które weszły na stałe do ikonografii. W „Protoewangelii Jakuba” znajduje się epizod z akuszerkami. Józef