Giorgione - Pokłon pasterzy

Pokłon pasterzy

Obraz przedstawia narodzenie Chrystusa opisane m.in. w Ewangelii św. Łukasza (2: 15-21). Druga jego wersja znajduje się niżej.  Giorgione przedstawił