Kuszenie Chrystusa

O artyście: Sandro Botticelli

Kuszenie Chrystusa przedstawia trzy epizody z Ewangelii. Po lewej Jezus, który pości, jest kuszony przez diabła pod postacią pustelnika, aby zamieniał kamienie w chleb. W drugiej, w górnej części obrazu, diabeł zaniósł Jezusa na szczyt świątyni w Jerozolimie, reprezentowanej przez fasadę  szpitala Ducha Świętego w Rzymie. Diabeł kusi Jezusa, aby rzucił wyzwanie Bożej obietnicy, że będzie chroniony przez anioły, rzucając się na ziemię. W trzeciej pokusie, w prawym górnym rogu, diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę, gdzie pokazuje mu piękno ziemi, obiecuje Jezusowi władzę nad tym królestwem, jeśli zaprze się Boga i pokłoni się mu. Chrystus, jedyny prawdziwy Bóg, opiera się wszelkim pokusom, a zło za każdym razem przegrywa.

Na pierwszym planie człowiek, którego Jezus uzdrowił z trądu, przedstawia się Najwyższemu Kapłanowi w świątyni, aby można go było uznać za czystego. Młody człowiek niesie miskę z wodą, w której znajduje się hizop. Jedna kobieta przynosi dwie kury na ofiarę, a druga przynosi drewno cedrowe. Te składniki były częścią rytuału oczyszczenia trędowatego. Arcykapłan może symbolizować Mojżesza, który przekazał Prawo, a młody człowiek może symbolicznie przedstawiać Chrystusa, który został zraniony i zabity dla dobra ludzkości i uzdrowiony przez zmartwychwstanie, aby także ludzkość mogła zostać stworzona oczyszczona i otrzymała zbawienie.

27 października 1480 Botticelli wraz z innymi florenckimi malarzami, Domenico Ghirlandaio i Cosimo Rossellim, przyjechał do Rzymu, gdzie został wezwany w ramach projektu pojednania między Lorenzo de Medici, faktycznym władcą Florencji, a papieżem Sykstusem IV. Florentczycy rozpoczęli pracę w Kaplicy Sykstyńskiej już wiosną 1481 r.  Motywem dekoracji była paralela między historiami Mojżesza i historiami Chrystusa, jako znak ciągłości między Starym a Nowym Testamentem.  Botticelli z pomocą licznych asystentów namalował trzy sceny. 

1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 4 Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
5 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni 6 i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». 7 Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 10 Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. Mt 4. 1-11

Botticelli - Kuszenie Chrystusa
Ofiara trędowatego lub Kuszenie Chrystusa
en. Temptations of Christ,

Data powstania: 1480
Okres: Renesans
Technika: fresk
Wymiary: 345 x 555 cm
Znajduje się: Kaplica Sykstyńska, Rzym
Opracowane na podstawie: