Modlitwa w Ogrójcu

O artyście: Delacroix Eugène

Niezwykle poetycka wizja modlitwy na Górze Oliwnej. Samotny Jezus modli się leżąc na boku, z twarzą zwróconą ku ziemi. Wyczerpany, jakby opuszczony nie ma sił by podnieść rękę i wznieść ku niebu w poszukiwaniu otuchy.

36 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. 38 Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» 39 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». 40 Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 42 Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» 43 Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. 44 Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. 45 Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 46 Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca». Mt, 26, 36-46

Delacroix - Modlitwa w Ogrójcu
Delacroix – Modlitwa w Ogrójcu,
en. The Agony in the Garden
Data powstania: 1861
Okres: Romantyzm
Technika: olej / płótno
Wymiary: 34 cm x 42 cm
Znajduje się: Rijksmuseum, Amsterdam, Holandia
Opracowane na podstawie: