Pokłon pasterzy

O artyście: Francisco de Zurbarán

Zurbarán w swoim obrazie wprowadził motyw symbolicznego światła. Maryja adoruje Syna, ułożonego na lśniącej bielą poduszce i prezentuje Go wszystkim obecnym. Tym gestem zaznacza, że narodziny są wydarzeniem ponadczasowym i ich przesłanie dotyczy całej ludzkości. Uniwersalny zasięg przesłania podkreśla postać wieśniaczki w lewym dolnym rogu. Widoczny na pierwszym planie baranek, został przyniesiony w ofierze. Dzieciątko spogląda w naszym kierunku, jakby przypominało, że Jago narodziny i przyszła ofiara dotyczą nas wszystkich.

Dla chrześcijan baranek symbolizuje Chrystusa, składającego w ofierze samego siebie dla odkupienia grzechów całej ludzkości.

Zurbaran - The Adoration of the Shepherds
Zurbaran – Pokłon pasterzy ,
en. The Adoration of the Shepherds
Data powstania: 1638
Okres: Barok
Technika: olej / płótno
Wymiary: 261 x 175 cm
Znajduje się: Museum of Grenoble, Grenoble, Francja
Link: Zobacz w muzeum
Opracowane na podstawie:
zdjęcie za pl.wikipedia.org