Ucieczka do Egiptu

O artyście: Giotto di Bondone

Ucieczka do Egiptu – Giotto umieszcza Maryję w centrum obrazu. Jedzie Ona na osiołku, trzymając Jezusa i patrząc zdecydowanie przed siebie, co podkreśla dramatyczny charakter sceny. Ku Maryi kieruje swe spojrzenie święty Józef a także anioł unoszący się nad orszakiem. Dramatyczne napięcie wyrażone zostało prostymi środkami malarskimi. Łagodne kolory postaci, wtapiają się w skromne tło. Kolorystyka tej sceny wyróżnia się rzadko spotykaną u Giotta miękkością.

Część cyklu fresków w kaplicy dell’Arena w Padwie.  Scena przedstawia ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu.

Seria: Sceny z życia Chrystusa,
en. Scenes from the Life of Christ,

Fresk Giotto - Ucieczka do egiptu
Tytuł oryginalny: Fuga in Egitto,
Data powstania: 1304
Okres: protorenesans, trecento
Technika: fresk
Wymiary: 200 x 185 cm
Opracowane na podstawie: