Zdjęcie z krzyża

O artyście: Rubens Peter Paul

Zdjęcie z krzyża to centralny  panel tryptyku Petera Paula Rubensa z lat 1612–1614. Znajduje się w swoim pierwotnym miejscu, Katedrze Matki Bożej w Antwerpii, w Belgii, wraz z innym wielkim dziełem „Podwyższenie Krzyża”. Do tego tematu Rubens powracał wielokrotnie w swojej karierze. Obraz został zlecony 7 września 1611 r. przez Bractwo Arquebusiers, którego patronem był św. Krzysztof.

Na obrazie jest dziewięć postaci: na szczycie dwóch drabin robotnicy opuszczają ciało Chrystusa za pomocą całunu, który jeden trzyma w zębach, drugi w lewej ręce. Opierając się mocno na ramionach krzyża, każdy pochyla się do przodu, aby poprowadzić Chrystusa ręką, która jest wolna. Jedna ze stóp Zbawiciela spoczywa na ramieniu Magdaleny. Są tu też: Józef z Arymatei i Nikodem. Maryja, stojąca u stóp drzewa ofiarnego, wyciąga ręce w kierunku swego Syna. Na ziemi widać napis i miedziany basen, w którym korona cierniowa i gwoździe Ukrzyżowania leżą w zakrzepłej krwi.

Tryptyk Rubensa - Zdjęcie z krzyża
Rubens – Zdjęcie z krzyża
en. Descent from the Cross,
Data powstania: 1612
Okres: Barok
Technika: olej / deska
Wymiary: 421 cm x 311 cm
Znajduje się: Katedra Najświętszej Marii Panny w Antwerpii
Opracowane na podstawie:
Zdjęcie za wikimedia.pl