Zstąpienie do otchłani

O artyście: Dürer Albrecht

Chrystus idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka Adama, jak zagubioną owieczkę. Nawiedza tych, którzy są zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, wyzwala z bólów niewolnika Adama, a z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy.  Chrystus w tym momencie bywa przedstawiany przez artystów jako depczący wrota piekła lub pokonanego demona.

Dürer inaczej pokazuje tę chwilę, przedstawia Adama, który trzyma w jednej ręce jabłko a drugą podtrzymuje krzyż, w ten sposób uwidoczniony zostaje związek między grzechem pierworodnym a  odkupieniem przyniesionym przez Jezusa nowego Adama.

Durer - Zstąpienie do otchłani
Durer – Wstąpienie do otchłani,
en. The Harrowing of Hell or Christ in Limbo
Data powstania: 1510
Okres: Renesans
Technika: drzeworyt
Wymiary: 39,2 x 28cm
Znajduje się: Albertina, Wiedeń, Austria
Opracowane na podstawie:
zdjęcie za pl.wikipedia.org