Chrystus na jeziorze Genezaret

O artyście: Delacroix Eugène

23 Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. 24 Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. 25 Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» 26 A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. 27 A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?» Mat.8,23-27

Obraz Delacroix - Chrystus na jeziorze Genezaret
Delacroix – Chrystus na jeziorze Genezaret,
 fr. Le Christ sur le lac de Génésareth
Data powstania: 1854
Okres: Romantyzm
Technika: olej / płótno
Wymiary: 38 x 46 cm
Znajduje się: Nasjonalmuseet, Oslo
Opracowane na podstawie: