Zmartwychwstanie

O artyście: Dürer Albrecht

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. Mat.28,5-8

Zmartwychwstanie - Durer - 1512
Dürer – Zmartwychwstanie,
en. The Resurrection of Christ
Data powstania: 1511
Technika: drzeworyt
Opracowane na podstawie:
zdjęcie: wikipedia
cytaty: Pismo Święte, Pallotinum