Obraz Rembrandta - Wniebowstąpienie - fragment

Wniebowstąpienie Chrystusa

Podstawową ideą serii obrazów Rembrandta jest podkreślenie człowieczeństwa Syna Bożego. Zostało to całkowicie przezwyciężone  w ostatecznym obrazie, Wniebowstąpieniu Chrystusa. Obraz odwołuje